پاسپورت دومینیکا
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet

امتیازات پاسپورت دومینیکا

چرا دومینیکا؟

درخواست مشاوره رایگان

تفاوت های تابعیت و اقامت

هزینه و زمان

مراحل اخذ پاسپورت

مناظر دومینیکا
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet
تیک - tik-bullet

 

2. امکان اخذ پاسپورت دوم توسط ایمیل باطلاع شما خواهد رسید.

3. فرمهای لازم برای شما ارسال می شود.

4. بعد از دریافت جواب از کارشناسان ما، فرم مشخصات خود را تکمیل و جهت ارزشیابی ارسال کنید.

5. بررسی و تحقیقات لازم بر روی سوابق شما توسط کارشناسان بین المللی انجام می شود.

6. آزمایشات پزشکی صورت می پذیرد.

7. شما جهت بازدید به کشور دومینیکا دعوت می شوید.

8. مصاحبه انجام می شود.

9. تابعیت شما مورد تایید قرار می گیرد.

10. پاسپورت جدید شما صادر می گردد، اکنون شما یک دومینیکایی هستید.

اکنون شما یک دومینیکایی هستید

DOMINICA PASSPORT

Copyright © 2004-2014 Gozarname.Com .All Rights Reserved.