پاسپورت دومینیکا
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet

امتیازات پاسپورت دومینیکا

چرا دومینیکا؟

درخواست مشاوره رایگان

تفاوت های تابعیت و اقامت

هزینه و زمان

هزینه و زمان

هزینه ها و زمان اخذ تابعیت کشور دومینیکا:

در این بخش متقاضیان می توانند بسته به نوع سرمایه گذاری با میزان هزینه و روند پرداخت آنها که بطور معمول طی 3 مرحله انجام میگردد آشنا شوند.

 محل سرمایه گذاری در دومینیکا

از نظر دولت دومینیکا سرمایه حاصل از اجرای برنامه "شهروند اقتصادی" را می توان با کنترل و هدایت آن به سوی توسعه اهداف ملی که همانا تامین مالی پروژه های بخش عمومی و خصوصی می باشد هزینه نمود. پروژه های بخش عمومی که بر حسب ضرورت و اولویت، نیاز به تامین مالی دارند شامل ساخت مدارس، نوسازی بیمارستان ها، ساخت استادیوم های ورزشی و ارتقای بخش های ساحلی می باشد. در بخش پروژه های خصوصی تاکید دولت بر توسعه گردشگری، فناوری اطلاعات و بخش های کشاورزی می باشد. بنابراین پروژهای بخش عمومی که بایستی تحت برنامه "شهروند اقتصادی" تامین مالی شوند، زیر مجموعه یکی از این بخشها قرار می گیرند. (سایت مرجع)

طی بخشنامه  مصوب اعلام شده از سوی دولت دومینیکا از تاریخ اول آگوست 2016 نرخ هزینه های اقامت شهروندی در قسمت سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده که طی بسته های مختلف و به شرح ذیل میباشد ( بخشنامه)

ساعت - clock-bullet

مخصوص متقاضیان مجرد

 

مخصوص زوجین

مخصوص زوجین به همراه دو فرزند زیر 18 سال

مخصوص زوجین به همراه سه فرزند زیر 18 سال

DOMINICA PASSPORT

Copyright © 2004-2014 Gozarname.Com .All Rights Reserved.